Breaking News
Home / Trồng răng implant

Trồng răng implant

Cấy ghép implant xong bao lâu có răng

rước đây một cách cổ điển á, tức là sau khi các em lên xong á là phải đợi khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng, sau đó mới gắn cái răng lên trên được là phải đợi thời gian là khá là dài thì ngày nay thì với cái …

Read More »

Độ tuổi cấy ghép implant

Đâu rồi cách ghép implant thì chúng ta sẽ không có cái chỉ định độ tuổi cao nhất là bao nhiêu, chẳng hạn thì rất là tương đối tùy thuộc vào từng cái cái bệnh nhân, chẳng hạn, trên một bệnh nhân, chúng tôi cứ làm những điều trị bimland …

Read More »