Breaking News
Home / Tuyển dụng

Tuyển dụng

Nhân viên it phụ trách website nha khoa

Mô tả công việc – Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống server chủ, quản lý hệ thống mạng nội bộ, sửa chữa khắc phục sự cố máy tính, hệ thống mạng. – Kiểm tra hoạt động hàng ngày của hệ thống hạ tầng CNTT của Công ty: hệ thống …

Read More »

Tuyển gấp 3 kế toán nội bộ cho nha khoa

Mô tả công việc Tính tiền thu chi hằng ngày Lên công nợ đối chiếu khách hàng và sales công ty. Theo dõi và lập báo cáo nội bộ; Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu; Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, …

Read More »